Co z biegiem terminów na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych?

Sytuacja związana z biegiem terminów na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych w ostatnich dniach zmienia się dynamicznie. Jest to o tyle istotne, że dotyczy nie tylko raportowania obecnie występujących schematów podatkowych transgranicznych, lecz również ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych – obowiązku związanego z dostosowaniem struktury logicznej do tzw. unijnej schemy.

 

Po ogłoszeniu dwóch ustaw regulujących m.in. również te kwestie sytuacja wydawała się być klarowna. W przypadku schematów transgranicznych ustawodawca nie przewidział dalszego zawieszenia biegu terminu składania MDR – w ich przypadku termin ten miał biec dalej od 1 lipca 2020 roku. Terminy graniczne wyznaczono również w zakresie obowiązku ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych: do 31 lipca 2020 roku dla promotora, do 16 sierpnia 2020 roku dla korzystającego, do 31 sierpnia 2020 roku dla wspomagającego.

 

W dniu 26 czerwca 2020 roku opublikowana została dyrektywa Rady (UE) 2020/876 z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w celu uwzględnienia pilnej potrzeby odroczenia niektórych terminów przekazywania i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania z powody pandemii COVID-19. Dyrektywa przewidziała możliwość opcjonalnego odroczenia terminów na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych z powodu pandemii COVID-19, co oznacza że państwa członkowskie mają prawo decyzji w zakresie przedłużenia tych terminów. Polski ustawodawca zamierza skorzystać z opcji określonej w Dyrektywie w drodze wydania rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami umieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

W zakresie raportowania schematów podatkowych transgranicznych które występują na bieżąco (w okresie od dnia 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku) bieg terminów na raportowanie ma rozpocząć swój bieg od 1 stycznia 2021 roku.

 

Natomiast w zakresie ponownego raportowania schematów podatkowych transgranicznych rozporządzenie przewiduje przedłużenie wskazanych w ustawie terminów granicznych:

  • dla promotora – z 31 lipca 2020 roku na dzień 31 stycznia 2021 roku,

  • dla korzystającego -z 16 sierpnia 2020 roku na dzień 14 lutego 2021 roku,

  • dla wspomagających – z 31 sierpnia 2020 roku na dzień 28 lutego 2021 roku.

W chwili obecnej nie wiadomo kiedy i w jakim brzmieniu rozporządzenie wejdzie w życie. Niezbędne jest zatem bieżące analizowanie zmian wprowadzanych przez ustawodawcę w celu prawidłowego wywiązania się podatników z ciążącego na nich obowiązku sprawozdawczego MDR.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

 

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed