Przesunięty termin do złożenia i zapłaty CIT-8 tylko na niektórych podatników!

W dniu 24 marca 2020 r. pojawił się na rządowych stornach legislacyjnych projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (z dnia 24.03.2020 r.)

 

Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku do dnia 31 lipca 2020 r. i obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Projekt rozporządzenia znajdzie zastosowanie do podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

 

Oznacza to,  że wszyscy inni podatnicy zobowiązani są do złożenia i zapłaty podatku rocznego  CIT-8 w terminie do 31 marca 2020 r.!

 

Podatnicy mogą czuć się pokrzywdzeni takimi rozwiązaniami legislacyjnymi. W związku z obecnie panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przedsiębiorcy liczyli na realne wsparcie w prowadzonej działalności gospodarczej, także w obszarze podatków. Na ten moment podatnicy nie otrzymali żadnych konkretnych rozwiązań mających na celu wsparcie ich biznesu. Szumie zapowiadana pomoc, niestety nie nadchodzi….o czym świadczy chociażby omawiane rozporządzenie.  

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed