Zero problemów z zerowym PITem?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Czy wprowadzane z rozmachem i tak chętnie wykorzystywane przed zbliżającymi się wyborami zwolnienie dla młodych pracowników w rzeczywistości nie przysparza problemów zarówno samym zainteresowanym jak i odpowiedzialnym za ich rozliczenie płatnikom?

Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych pytań, które zostały zadane w dziale podatkowym jak i te, które samodzielnie zrodziły się w naszych głowach.

 

 

Do jakich dochodów zwolnienie ma zastosowanie?

 

Po pierwsze zwolnienie nie ma zastosowania do wszystkich przychodów uzyskiwanych przez młodych podatników. Ustawodawca zwalnia tylko przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8. Aby zwolnić przychody uzyskane na podstawie umów zlecenia muszą to być przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

  3. przedsiębiorstwa w spadku

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 (przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze).

 

Zwolnieni z podatku nie mogą zostać zatem młodzi przedsiębiorcy, uzyskujący przychody z działalności gospodarczej.

Po drugie, ważna jest data uzyskania przychodu. Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.  Przychody uzyskane to te pozostawione do dyspozycji tj. wypłacone. Liczy się zatem to, czy wynagrodzenie zostało wypłacone po wejściu w życie zwolnienia. Pierwsze przychody, które korzystają ze zwolnienia to wynagrodzenie za lipiec, wypłacone w sierpniu.

 

Czy zwolnienie działa z mocy prawa?

 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, w 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019 tj. zaliczki na podatek nadal będą pobierane, a podatnik będzie mógł liczyć na zwrot po złożeniu rocznej deklaracji podatkowej.

Jeśli jednak podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody uzyskane od tego płatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze to płatnik zostanie zwolniony z obowiązku poboru zaliczki na podatek.

Od stycznia 2020 r. złożenie oświadczenia nie będzie już wymagane. Płatnicy samodzielnie zaprzestaną poboru zaliczek na podatek młodych pracowników.

 

Czy limit przychodów zwolnionych jest niższy w 2019 roku?

 

Tak. Do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit przychód korzystający zwolnienia od podatku wynosi 35 636,67 zł.

 

Czy nadwyżka ponad limit podlega opodatkowaniu?

 

Tak. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Co z kosztami uzyskania przychodów pracownika?

 

Zgodnie z art. 22 ust. 3b lit. a ustawy o PIT, w przypadku zastosowania zwolnienia, koszty uzyskania przychodów z tytułu przychodów z pracy oraz umów zlecenia, stosuje się w wysokości nie wyższej niż kwota przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. W konsekwencji, jeżeli przychody z pracy, odpowiednio z umów zlecenia, są w całości objęte zwolnieniem, koszty uzyskania przychodów z tych źródeł wynoszą zero złotych.

Wskazać należy również na art. 32 ust. 1 pkt 31 ustawy o PIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Mając na uwadze powyższe, za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. nie należy rozpoznawać kosztów uzyskania przychodów. Koszty będzie trzeba rozpoznać w tym miesiącu, w którym pracownik przekroczy limit oraz w miesiącach następnych.

 

Czy zwolnieniu podlega też zasiłek macierzyński?

 

Nie ma możliwości zastosowania zwolnienia do wypłacanego zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Natomiast zasiłek macierzyński kwalifikowany jest do przychodów z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o PIT. W konsekwencji wypłata zasiłku macierzyńskiego nie korzysta z omawianego zwolnienia.

 

Czy trzeba wystawić PIT-11, jeśli przychody korzystają ze zwolnienia?

 

Tak. Zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy o PIT, również w przypadku, gdy do dochodów znajduje zastosowanie omawiane zwolnienie, płatnik jest obowiązany sporządzić informację o wysokości dochodu i przesłać ją do właściwego urzędu skarbowego oraz do podatnika.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon