Kolejne odroczenie efektywnego stosowania nowych zasad poboru WHT do 1 stycznia 2020 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 roku (Dz. U z 2018 roku, poz. 2545) nowe zasady poboru podatku u źródła (mimo że weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku) efektywnie miały być stosowane od 1 lipca 2019 roku. Półroczne odroczenie stosowania nowych obowiązków ustawodawca uzasadnił koniecznością zapewnienia płatnikom wystarczającego czasu na spełnienie obowiązków oraz wdrożeniem nowych rozwiązań.

 

Na trzy dni przed wybiciem godziny „0” i niedługo po opublikowaniu projektu objaśnień podatkowych na temat zasad poboru podatku u źródła Minister Finansów zaskoczył podatników ogłaszając w dniu 28 czerwca 2019 roku rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1203). Zgodnie z rozporządzeniem (które weszło w życie z dniem ogłoszenia) odroczone zostało stosowania nowych zasad poboru WHT dla płatności powyżej 2 mln zł (odroczeniem objęte zostały zarówno płatności transgraniczne, jak i dywidendy krajowe) – w związku z tym do  należności wypłacanych do dnia 31 grudnia 2019 roku będą stosowane dotychczasowe zasady (tj. zwolnienie z 22 ust. 4 czy stawka wynikająca z UPO).

 

Rozporządzenie dotyczy wyłącznie wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2019 roku przepisów nakazujących pobór tego podatku dla płatności powyżej 2 mln zł w danym roku podatkowym na rzecz danego podatnika. Zasygnalizować należy, że bez względu na wyżej wskazane odroczenie, od 1 stycznia 2019 roku obowiązują zmiany w postaci nowego obowiązku dochowania należytej staranności przez płatnika przy weryfikacji spełniania przez podatnika warunków uprawniających do stosowania preferencyjnej stawki, zmiana zasad odpowiedzialności płatnika (odpowiedzialność KKS), możliwość ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w CIT oraz zmiany w zakresie definicji rzeczywistego właściciela, do uwzględnienia której zobowiązani są płatnicy dokonujący weryfikacji podatnika.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon