Opodatkowanie elektrowni wiatrowych - causa finita?

W dniu 22 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II FSK 2983/17 zabrał głos w niezwykle kontrowersyjnej kwestii zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z wydanym przez skład 7 osobowy wyrokiem elektrownie wiatrowe w roku 2017 r. były opodatkowane w całości i brak jest na gruncie prawa polskiego argumentów, które przemawiałaby za odmiennym podejściem.

 

 

Lektura wyroku mogłaby zatem prowadzić do wniosku, że sprawa opodatkowania elektrowni wiatrowych została już ostatecznie przesądzona – wszak i formalnie (7 osobowy skład NSA) i merytorycznie (jakość argumentów) zapadły wyrok niewątpliwie wytyczył podejście składów orzekających w tym temacie.

 

Jednakże wydany w ostatnich dniach wyrok NSA w sprawie o sygn. akt II FSK 2962/17 pokazuje, że kwestia zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych wcale nie jest causa finita. W zapadłym bowiem wyroku NSA zwrócił uwagę, że jakkolwiek z punktu widzenia prawa polskiego sprawa jest jasna to jednak do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia zgodności zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych z punktu widzenia prawa pomocy publicznej.  W tym zakresie niezbędna jest pogłębiona refleksja, której niestety po stronie Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Bydgoszczy zabrakło.


Z tego też względu NSA uchylił zaskarżony wyrok i polecił sądowi I instancji szczegółowe przeanalizowanie, czy zmiana zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych stanowi ewentualnie pomoc publiczną dla innych wytwórców energii elektrycznej (gdyż są oni opodatkowani korzystniej – tylko od części budowlanych). W tym zakresie NSA podkreślił, że sąd I instancji rozważając tę kwestię może skorzystać, o ile uzna to za zasadne, z mechanizmów przewidzianych w prawie unijnym – czy to zwracając się do Komisji Europejskiej o informacje/stanowisko, czy też kierując pytanie prejudycjalne do TSUE. W każdym jednak wypadku argument o nielegalnej pomocy publicznej zasługuje na rzetelną, merytoryczną analizę.

 

Warto przy tym zaznaczyć, że ze względu na zbieżność argumentacji jaka dotychczas była prezentowana na poziomie wojewódzkich sądów administracyjnych w kwestii nielegalnej pomocy publicznej, istnieje duże ryzyko, że los orzeczenia WSA w Bydgoszczy podzielą inne judykaty. Możemy się zatem spodziewać nowego etapu w sporze o opodatkowanie elektrowni wiatrowych.

 

Zainteresowanych bliżej tematem ryzyka wystąpienia nielegalnej pomocy publicznej w obszarze opodatkowania elektrowni wiatrowych zapraszamy do kontaktu: r. pr. Bartosz Wojtaczka – tel. + 48 608 285 303, b.wojtaczka@ostrowski-legal.net 

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon