Pracownik to też podmiot powiązany

Z czego to wynika?

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku ustawodawca znowelizował przepis art. 32 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu, jeśli pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania oraz wynagrodzenie jest ustalone poniżej wartości rynkowej lub powyżej wartości rynkowej a odpowiednio nabywca towarów lub usługodawcy nie przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony, wówczas organ podatkowy przystępuje do określenia wartości rynkowej wynagrodzenia jeśli uzna, że powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi transakcję miały wpływ na jego wysokość.  

 

 

O jakich powiązaniach mowa?

 

Wśród tych powiązań ustawodawca wskazuje powiązania wynikające ze stosunku pracy.  

 

Co to oznacza w praktyce?

 

Wskazany powyżej przepis ma częste zastosowanie w praktyce np. jeśli pracodawca zapewnia swoim pracownikom w miejscu pracy usługi cateringowe za odpłatnością wynoszącą symboliczną złotówkę.

 

Na gruncie ustawy o VAT nie występują świadczenia częściowo odpłatne. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze świadczeniem odpłatnym. Podstawą opodatkowania co do zasady jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Jednakże, wobec tego, że pomiędzy pracodawcą a pracownikiem występują powiązania o których mowa we wskazanym powyżej przepisie, pracodawca ma obowiązek wykazać w deklaracji VAT podatek należny w wysokości wartości rynkowej świadczenia pomniejszona o kwotę podatku. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 5 lutego 2018 roku sygn. 0112-KDIL2-1.4012.499.2017.2.AS.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed