Świąteczny prezent ustawodawcy - Innovation Box

Dla kogo ulga

 

Z początkiem 2019 roku ustawodawca wprowadza nową ulgę w podatku CIT zwaną Innovation Box lub IP Box. Ulga jest dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym działalność innowacyjną, którzy wytworzą jedno z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, np. wzór użytkowy a następnie sprzedadzą prawo do tego wzoru lub udzielą licencji uzyskując dochód.

 

 

 

Katalog kwalifikowanych praw własności

 

Ulga będzie dotyczyła komercjalizacji jednego z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej zawartych w katalogu. Obejmie on:

 • patenty,

 • dodatkowe prawa ochronne na wynalazek,

 • prawa ochronne na wzór użytkowy,

 • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

 • prawa z rejestracji topografii układu scalonego,

 • dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,

 • prawa z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu,

 • prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,

 • prawa do programu komputerowego (oprogramowania).

 

Preferencja – 5% stawka podatku

 

Ulga będzie polegała na zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% do dochodu, który powstanie:

 • z opłat  wynikających z umowy licencyjnej,

 • ze sprzedaży prawa,

 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,

 • z odszkodowania (związanego z prawem).

Preferencyjny sposób opodatkowania będzie można zastosować tylko w odniesieniu do dochodu uzyskanego np. ze sprzedaży praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej w okresie obowiązywania ochrony prawnej tych praw.

 

Na podatniku chcącym skorzystać z ulgi będzie ciążył obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, która umożliwi obliczenie podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania będzie kwalifikowany dochód, ustalany zgodnie z zasadami wskazanymi w projektowanych przepisach (wg. wzoru: iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wskaźnika nexus).

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon