Batalia o wiatraki skończona? Wygraliśmy przed NSA precedensową sprawę dla gminy dot. opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości.

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy od samego początku, tj. od wydania interpretacji indywidualnej poprzez całe postępowanie sądowo-administracyjne wspierała gminę w sporze z podatnikiem dotyczącym opodatkowania elektrowni wiatrowej podatkiem od nieruchomości.

 

Po prawie dwóch latach sprawa znalazła wreszcie swój finał przed NSA. W dniu 22 października Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie 7 sędziów wydał korzystny dla gminy wyrok (sygn. akt II FSK 2983/17) dotyczący opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

 

Sąd orzekł, że w 2017 roku opodatkowaniu podlega zarówno część budowlana jak i część techniczna wiatraka. Sąd podzielił argumenty Gminy, że definicja budowli jaką jest m.in. elektrownia wiatrowa, która wynika z przepisów Ustawy prawo budowlane została niejako poszerzona przez definicję wynikającą z ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, gdyż została ona skonstruowana na potrzeby prawa budowlanego.  Sąd nie omieszkał wytknąć błędów popełnionych podczas procesu legislacyjnego związanego z wprowadzeniem ustawy o inwestycjach, która to mając inny niż podatkowy cel nie powinna regulować przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Sąd wziął również pod uwagę fakt, iż pod koniec czerwca 2018 uchwalono zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii i innych ustaw (w tym ustawy Prawo budowlane i ustawy o inwestycjach), która weszła w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia, która to nowelizacja całkowicie zniwelowała skutki wcześniejszej. Obecnie opodatkowaniu od 1 stycznia 2018 podlega tylko część budowlana elektrowni wiatrowych.

 

Spraw do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze około 100. Wskazany wyrok 7 sędziów nie jest jednak wiążący dla pozostałych składów NSA. Taki skutek miałaby uchwała, którą NSA planował wydać ale w rezultacie odmówił jej wydania.

 

W imieniu Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy wparcia w całym procesie udzielała w szczególności doradca podatkowy Monika Utrata.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon