BitCoiny znalazły swoje miejsce w ustawie podatkowej!

Jeśli do tej pory, handlując czy „kopiąc” waluty wirtualne zastanawiałeś się, czy przypadkiem od sprzedaży nie trzeba zapłacić podatku, to odpowiedź jest twierdząca.

Tak! Podatek trzeba zapłacić a od 1 stycznia 2019 r. Ustawodawca zadbał o to by obowiązek ten został wprost wyrażony w ustawie o podatku dochodowym. 

 

 

 

Zacznijmy od początku…co to jest waluta wirtualna?

 

Chodzi o takie waluty jak: Bitcoin, Monero, Litecoin, jak również waluty scentralizowane, takie jak np. WebMoney czy PerfectMoney i jest to waluta inna niż już powszechnie istniejące środki płatnicze. Waluta wirtualna wymienialna jest w obrocie gospodarczym, można za nią kupić towary, usługi oraz może być ona  przedmiotem wymiany na te towary czy usługi.  

 

Od czego zapłacisz podatek i ile?

 

Przychód osiągnięty w związku z obrotem walutą wirtualną zaliczać się będzie do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (dla podatników PIT) bądź do zysków kapitałowych (dla podatników CIT), co do tej pory nie było takie oczywiste. Teraz ustawodawca sprecyzował to w ustawie.

 

Przychody te nie będą łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). Nawet, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w tym zakresie, przychód z obrotu walutami zaliczysz do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Wobec tego, straty nie rozliczysz już przychodem z działalności gospodarczej czy innym źródłem przychodu. Nie ma znaczenia dla zapłaty podatku, gdzie sprzedajesz: na giełdzie czy wolnym rynku. Jeśli wymieniasz walutę na towar lub usługę, to również zapłacisz od tego podatek dochodowy. Jedynie wymiana między walutami jest obojętna podatkowo.

 

W obrocie tym możesz uwzględniać koszty, wobec tego podatek zapłacisz od dochodu (przychód minus koszty).

 

Wysokość podatku to 19% płacony od dochodu.

 

Koszty podatkowe

 

W obrocie walutami wirtualnymi możesz uwzględniać koszty (wydatki) tylko bezpośrednio związane z obrotem walutami. Zaliczają się do nich wyłącznie udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie lub zbycie waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, prowadzących działalność w zakresie wymiany czy pośrednictwa wirtualnymi monetami takie jak kantory, giełdy.  

Nie zaliczysz do kosztów wydatków pośrednich tj. np. związanych z zaciągnięciem kredytu czy pożyczki na zakup wirtualnych monet.

Wszystkie koszty bezpośrednie z danego roku podatkowego, obowiązany będziesz wykazać w zeznaniu rocznym (nawet, jeśli w danym roku nie osiągnąłeś przychodu). Jeśli wydatki przekroczą przychody, nadwyżka kosztów przejdzie na następny rok podatkowy.

 

„Kopacz” walut

 

Jeśli kopiesz waluty wirtualne, przychód powstanie u Ciebie w momencie zapłaty wykopanymi walutami za zakupiony towar czy usługę. Jeśli kopiesz waluty na zlecenie, przychód do opodatkowania powstaje u Ciebie w momencie wypłaty wynagrodzenia przez zlecającego.

 

Podatek rozliczysz w zeznaniu rocznym

 

Obowiązek rozliczenia i zapłaty podatku powstanie w zeznaniu rocznym. Nie będziesz miał obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc/kwartał.

 

Od kiedy zmiany?

 

Planowany termin zmian to 1 stycznia 2019 r.

 

Komentarz autora

 

Wprowadzenie instytucji obrotu walutami wirtualnymi do ustawy o podatku dochodowym z pewnością daje pewien azymut dla tych podatników, którzy stwierdzili, że chcą zasilić budżet państwa poprzez płacenie podatków z tego źródła przychodów. Wobec tego w licznych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej, podatnicy ci pytali Ministra Finansów czy od tej strefy aktywności to w ogóle trzeba płacić podatki i jak wysokie?

 

Minister Finansów odpowiadał, że podatki płacić trzeba a każda kolejna wydana interpretacja toczyła kulę i ostatecznie utoczyła opodatkowanie wirtualnych monet, które wprost znalazło wyraz w ustawie o podatku dochodowym. Jak się okazuje, aktywność podatników wygrała!

 

Niestety, raczej nie jest to pocieszająca wiadomość dla tych, którzy do tej pory siedzieli w zaciszu swoich mieszkań, kopiąc kolejne wirtualne przestworza i światy, wykopując przy tym wirtualne monety.

Minister Finansów, już o nich wie…

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon