• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Wydatki na oprawę muzyczną podczas targów promocyjnych mogą być zaliczone w ciężar kosztów podatkowych

Tak orzekł NSA w prawomocnym już wyroku z dnia 15 listopada 2017 r. w postępowaniu prowadzonym przez prawników naszej Kancelarii.

 

Sprawa dotyczyła Spółki, która zorganizowała jednodniowe targi dla obecnych i przyszłych Klientów z terenu kraju i z zagranicy, w celu promocji swoich towarów i zintensyfikowania ich sprzedaży. W tym celu zorganizowała targi, zapewniając uczestnikom m.in. transport z/do lotniska, wyżywienie, w tym kolację z ciepłym posiłkiem po całodziennej prezentacji, oprawą muzyczną przy kolacji oraz noclegi.

 

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż wszystkie te wydatki zostały poniesione w związku z prowadzoną działalnością Spółki, wypełniając dyspozycję art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Sąd zwrócił uwagę w niniejszym orzeczeniu, że dokonując kwalifikacji wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę – w związku z organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć, tj. kursów, konferencji, spotkań biznesowych, targów – do kosztów uzyskania przychodów, zawsze należy traktować takie przedsięwzięcie jako całość, kierując się ich dominującym celem i że wykluczone jest dzielenie wydatków oraz ich odrębna analiza w świetle przepisów normujących koszty uzyskania przychodów tj. w przypadku dochodowego od osób prawnych, ogólnej reguły z art., 15 ust. 1 i wyłączeń zawartych w art. 16 ust. 1, w szczególności art. 16 ust. 1 pkt 28 (koszty reprezentacji) tej ustawy.

 

W rozpatrywanej przez Sąd sprawie, Spółka uzasadniła poniesienie wskazanych wydatków w kontekście działań marketingowych mających wpływ na udział licznej grupy uczestników w targach i w konsekwencji szerszej promocji swoich towarów. Sąd uznał, że towarzysząca kolacji muzyka na żywo była jedynym elementem o takim charakterze, co w obecnych realiach prowadzenia biznesu jest działaniem dość powszechnym i mieści się w ramach dobrych obyczajów. Wyłączenie tego elementu wydatku z kosztów uzyskania przychodów byłoby sztuczne.

 

Podobnie, Sąd zaakceptował zaliczenie w ciężar kosztów podatkowych wydatku związanego z kolacją, która serwowana była uczestnikom po zakończeniu targów oraz wydatku związanego z noclegami. W związku z tym, że targi były całodzienne a uczestnicy przyjechali z oddalonych obszarów geograficznych, to uzasadnionym było zaoferowanie ciepłego posiłku wraz noclegiem, co w rezultacie nie przesądziło o uznaniu tych wydatków jako wydatków na reprezentację.

 

Ostatecznie, Spółka miała prawo zaliczenia tych wydatków, do kosztów uzyskania przychodów.

 

Wyrok NSA z dnia 15 listopada 2017 r. sygn. II FSK 2725/15

 

Agnieszka Zachorska

a.zachorska@ostrowski-legal.net

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon