50% szans na podwyższone koszty uzyskania przychodów

Wątpliwy prezent Bożonarodzeniowy

 

Nowy rok, tradycyjnie już, przyniósł szereg zmian w ustawach podatkowych. W ramach nowości, Ustawodawca postanowił sprawić prezent świąteczno-noworoczny twórcom, podwajając limit przychodów, do których zastosowanie mogą znaleźć 50% kosztów uzyskania przychodów. Obecnie limit ten wynosi więc 85 528 zł. Prezent ten dostali jedynie nieliczni – wprowadzono bowiem ograniczony katalog czynności, które korzystać mogą z preferencji.

 

Wprowadzone zmiany wzbudziły ogrom wątpliwości interpretacyjnych, gdyż do świątecznego pudełka Ustawodawca zapomniał zapakować definicji czy zakresu poszczególnych działalności. Katalog obdarowanych możliwością skorzystania z podwyższonych kosztów wydaje się być nieprzemyślany i stworzony „z głowy”. Przykładowo, z prezentu ucieszy się programista zajmujący się stworzeniem kodu źródłowego, ale już nie twórca strony www lub gry komputerowej. Prawo do podwyższonych kosztów stracili również m.in. geodeci, tłumacze i szkoleniowcy. Wątpliwości dotyczą też wykładowców akademickich oraz pracowników naukowych.

 

 

 

Co przyniesie Zajączek Wielkanocny?

 

Po noworocznym zamieszaniu z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów Ustawodawca przewiduje kolejny upominek, tym razem Wielkanocny. Ministerstwo planuje bowiem kolejną już nowelizację wprowadzonych dopiero co przepisów. Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji, zmiana przepisów została przygotowana w związku z uwagami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych odnośnie zakresu ust. 9b w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazał branże kreatywne, które nie są wskazane wprost w tym przepisie. W związku z tym, celem zmian zaproponowanych w ust. 9b art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (poprzez nadanie nowego brzmienia) jest uporządkowanie i dodanie dziedzin, w odniesieniu do których można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. Przykładowo dodano dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, tj. w zakresie inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier komputerowych. W związku z uwagami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego doprecyzowano przepis poprzez wskazanie, że z podwyższonych kosztów korzystać może również działalność naukowa i prowadzona na uczelni działalność dydaktyczna.

 

Preferencyjne koszty będą miały zastosowanie do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutownictwa artystycznego, stuki ludowej oraz dziennikarstwa,

 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

 3. produkcji audialnej i audiowizualnej,

 4. działalności publicystycznej,

 5. działalności muzealnej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej,

 6. działalności konserwatorskiej,

 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,

 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

 

Ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia. Zgodnie z przepisem przejściowym ze względu na korzystne zmiany dla podatników, ustawa w nowym brzmieniu miałaby zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., czyli obowiązywałaby z mocą wsteczną.

 

Obecnie projekt nie został jeszcze skierowany do prac w Sejmie, lecz znajduje się na etapie prac w Radzie Ministrów. Należy mieć jednak na uwadze, że tegoroczna Wielkanoc wypada 1 kwietnia. Miejmy nadzieję, że Ministerstwo nie zafunduje twórcom primaaprilisowego żartu i nie wycofa się z planów uchwalenia korzystnej dla nich nowelizacji.

 

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed