• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Zmiany 2018 - podatek od nieruchomości komercyjnych

 

 

Pomieszanie z poplątaniem -  podatek dochodowy czy majątkowy ?

 

Jednym z podstawowym kryterium podziału podatków jest kryterium przedmiotowe. Zgodnie z nim tradycyjnie wyróżniało się podatki dochodowe, majątkowe oraz podatki konsumpcyjne. Podział wydawał się oczywisty: przedmiotem podatków dochodowych był uzyskany dochód, przedmiotem podatków majątkowych było posiadanie czy też przyrost majątków.

 

Na tle tego podziału nowy podatek, który w życie ma wejść od dnia 1 stycznia 2018 roku wydaje się być instytucja karkołomną.

 

Nowelizacja ustawy PIT oraz CIT – czyli podatek dochodowy?

 

Ze względu na umiejscowienie nowego podatku oczywistym wydaje się być, że jego przedmiotem będzie przychód. Już sama lektura zmian w przepisach zdaje się prowadzić do takiego wniosku, stanowiąc o podatku dochodowym od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski. W projekcie do ustawy wskazano, że nowe rozwiązanie stanowi element systemu opodatkowania podatkiem dochodowym, ponieważ jego celem jest rzeczywiste opodatkowanie uzyskiwanego przez podatnika zwrotu z inwestycji, czyli dochodów.  Jednak po uważnym wczytaniu się w nowe przepisy, nie znajdziemy żadnego odniesienia do przychodu – podatek nie jest uzależniony od generowanego przychodu czy też straty.

 

Co tak naprawdę jest opodatkowane?

 

Przedmiotem opodatkowania w istocie jest posiadanie przez podatnika budynku handlowo-usługowego (centra handlowego, domu towarowego, samodzielnego sklepiku i butiku, pozostałego budynku handlowo-usługowego) oraz budynku biurowego, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł.  Decydującym kryterium jest zatem własność nieruchomości komercyjnej której wartość początkowa przekracza wskazaną kwotę, co wskazuje, że w istocie nowy podatek jest podatkiem majątkowym. Opodatkowaniu nie będą jednak podlegały nieruchomości, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz budynki biurowe wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

 

Klasyfikacja klasyfikacją – co jest istotne dla podatnika?

 

Podstawę opodatkowania będzie stanowił przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł. Szczególne zasady ustalenia wartości początkowej zostały przewidziane dla nieruchomości stanowiących współwłasność oraz spółek osobowych. Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

 

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia kolejnego miesiąca. Podatek od nieruchomości komercyjnych ma podlegać odliczeniu od kwoty podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Podatnicy mają mieć również możliwość w zeznaniu składanym za rok podatkowy odliczenia kwot uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym minimalnego podatku.

 

W tym momencie wracamy do punktu wyjścia – bowiem zdaniem ustawodawcy, możliwość odliczenia podatku od dochodu przesądza o dochodowym charakterze nowego podatku.

 

Czy podatek od nieruchomości komercyjnych jest pierwszym krokiem do wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego?

 

Nowo wprowadzona danina w istocie stanowi więc podatek majątkowy, a co więcej swoim charakterem wskazuje na jej duże podobieństwo do podatku katastralnego, czyli podatku naliczanego od wartości nieruchomości.  Rząd odpiera podobne zarzuty, wskazując, że nowa danina stanowi zryczałtowany podatek dochodowy. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejnym krokiem ustawodawcy nie będzie wprowadzenie w Polsce  powszechnego podatku katastralnego.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon