Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) od 1 stycznia 2018

 

Ulga B+R polega na tym, że można odliczyć od podstawy opodatkowania część kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

 

Warunkiem skorzystania z ulgi jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, poniesienie kosztów kwalifikowanych (które nie mogą być zwrócone np. w formie dotacji) i ich wyodrębnienie w prowadzonej ewidencji.

Preferencja polega na tym, że po pierwsze przedsiębiorca może ująć koszty kwalifikowane w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych w pełnej wysokości. Po drugie przedsiębiorca odlicza od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane również w pełnej wysokości (o które wcześniej pomniejszył przychód). 

 

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa

 

Działalność badawczo –rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) i prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny, której celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

 

Kto może skorzystać z ulgi

 

Z ulgi może skorzystać podatnik PIT (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), podatnik  CIT oraz CBR (centrum badawczo rozwojowe) niezależnie od rozmiarów prowadzonego przedsiębiorstwa. Nowością jest możliwość skorzystanie z ulgi przez przedsiębiorców ze specjalnej strefy ekonomicznej.

 

Przedsiębiorcy ze specjalnej strefy ekonomicznej (SSE)

 

Obecnie prawo do skorzystania z ulgi B+R nie przysługuje przedsiębiorcy działającemu w SSE. Po raz pierwszy od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy ze specjalnej strefy ekonomicznej będą mogli skorzystać z ulgi B+R. Preferencja będzie polegała na odliczeniu tylko tych kosztów kwalifikowanych, które nie były brane pod uwagę przy liczeniu dochodu zwolnionego na podstawie zwolnień strefowych.

 

Szerszy zakres kosztów kwalifikowanych

 

Do końca roku 2017 kosztami kwalifikowanymi były: wynagrodzenia i składki (z umowy o pracę), materiały i surowce, odpłatne korzystanie z aparatury badawczej, usługi zewnętrzne, odpisy amortyzacyjne, uzyskanie i utrzymanie patentu.

Od 2018 roku nową kategorią kosztów kwalifikowanych będą wynagrodzenia i składki ale nie tylko od umowy o pracę lecz również z umowy zlecenia i o dzieło. Kosztami tymi będą również wydatki na sprzęt specjalistyczny inny niż środki trwałe, usługi zewnętrzne od jednostek naukowych, uzyskanie i utrzymanie patentu (od 2018 dla wszystkich). Przedsiębiorcy posiadający status CBR będą mogli dodatkowo odliczyć wydatki na amortyzację budowli, budynków i lokali oraz na usługi zewnętrzne od podmiotów innych niż jednostki naukowe (max. 10% przychodów).

 

Wyższe limity ulgi

 

Od 2018 roku będzie można odliczyć koszty kwalifikowane w wysokości:

- 100 % - przedsiębiorcy niebędący CBR,

- 150% - przedsiębiorcy posiadający status CBR. Jedynie koszty kwalifikowane z tytułu uzyskania i utrzymania patentu będzie można odliczyć w wysokości 100%.

 

Strata lub niski dochód

 

Jeżeli przedsiębiorca osiągnie stratę albo dochód będzie niższy niż wysokości kosztów kwalifikowanych, to nie będzie to przeszkodą do rozliczenia ulgi. Ulgę można rozliczyć w przeciągu 6 kolejnych lat podatkowych. W niektórych przypadkach nie trzeba będzie tak długo czekać i będzie można ubiegać się o zwrot bezpośredni od urzędu skarbowego.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon