• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Minister Finansów i Rozwoju chce wglądu w rachunki bankowe przedsiębiorców

 

Minister Rozwoju i Finansów jako autor projektu z dnia 19 maja 2017 roku nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa proponuje wprowadzenie obowiązku codziennego przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyciągów z rachunków bankowych.  

 

Kogo miałby dotyczyć ten obowiązek?

Obowiązek codziennego wysyłania danych z rachunków bankowych ma dotyczyć osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.

 

Jaka będzie forma przekazywania informacji?

Wskazanie historii przepływów pieniężnych na rachunkach bankowych przedsiębiorców, ma odbywać się w formie elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK_WB codziennie, po zakończeniu doby, z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy.

 

Jaki jest cel nowelizacji?

Nowelizacja ustawy ma na celu ograniczenie występowania oszustw i nadużyć w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatkach dochodowych. Minister określa te działania mianem prewencyjnych, które umożliwią szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co w rezultacie uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów.

 

Komentarz autora

Zapewnienia Ministra dotyczące ochrony przedsiębiorców przed ich nieuczciwymi kontrahentami poprzez wprowadzenie obowiązku przesyłania wyciągów z rachunków bankowych, wydają się nie do końca przekonywujące. Gdyby praktyka działań organów podatkowych wskazywała, iż priorytetem państwa jest dobro podatnika, to takie zapewnienia miałby rację bytu. Tymczasem ma się wrażenie, że poprzez nakładanie kolejnych obowiązków (np. po wprowadzeniu JPK) przedsiębiorcy podlegają całkowitej kontroli państwa. 

A zmiany mają obowiązywać......od 1 września 2017 r.

 

A jak Państwo oceniacie ten projekt?

 

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon