Kompleksowa usługa budowlana a obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT

 

Mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT dla robót budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku i nadal jednak budzi negatywne emocje wśród podatników, którzy w swojej bezradności zwracają się do właściwego organu o wydanie interpretacji indywidualnej z nadzieją na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jak stosować mechanizm odwrotnego obciążenie w VAT dla robót budowlanych!?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który od 1 marca pełni funkcje organu wydającego interpretacje indywidualne nie traci czasu i stara się rozwiewać wątpliwości podatników dot. mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT dla robót budowlanych. 

Interpretacje podatkowe odpowiadają na pytania podatników m.in. odnośnie:

  1. Prawa do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia przez podwykonawcę usługi kompleksowej.

  2. Świadczenie robót budowlanych przez członka konsorcjum, jako podwykonawcy na rzecz konsorcjum – a prawo do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

  3. Statusu podwykonawcy robót budowlanych.

 

Usługa kompleksowa, czyli jaka?

5 kwietnia 2017 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydał interpretacje (sygn. 1061-IPTPP2.4512.64.2017.2.KW) w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia przez podwykonawcę usługi kompleksowej.

Stan faktyczny przedmiotowej interpretacji wyglądał następującą: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.  Świadcząc te usługi występuje również w roli podwykonawcy, zawierając z głównym wykonawcą umowy na kompleksowe usługi (usługa i materiał razem) oraz na podstawie odrębnej umowy oddzielając te usługi.

W związku z powyższym wnioskodawca zadał pytanie:

Czy zawierając umowę na kompleksowe usługi, zobowiązany jest do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT w stosunku do całej usługi czy tylko do wyodrębnionych poszczególnych elementów składowych usługi kompleksowej?

Organ podatkowy przyznał racje Wnioskodawcy, że „całe świadczenie złożone podlega takim regulacjom opodatkowania VAT, w tym w zakresie stosowania właściwej stawki VAT, jakie dotyczy świadczenia głównego”. Uznając, że głównym celem w przedmiotowym zdarzeniu jest wybudowanie nieruchomości, w związku, z czym nie należy go sztucznie dzielić. Pojedyncze czynności traktować należy, jako elementy usługi złożonej. „Dopiero podział świadczenia w taki sposób, który nie zmieni jej charakteru, ani wartości z punktu widzenia nabywcy - wówczas świadczenia takie powinny byś traktowane, jako niezależnie opodatkowane świadczenia”.

W związku z powyższym, usługa kompleksowa w całości podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia w VAT, jeżeli charakter tej usługi nie pozwala na podział jej w taki sposób, aby nie miał on charakteru sztucznego tzn. tylko dla potrzeb zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

 

A co z konsorcjum?

Wiele wątpliwości budzi również świadczenie usług (robót) budowlanych przez partnera konsorcjum, jako podwykonawcy na rzecz lidera konsorcjum. Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 18 marca 2017 roku (Sygn. 2461-IBPP2.4512.20.2017.1.BW), uznał, że partnerowi konsorcjum wykonującemu roboty budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT na rzecz lidera konsorcjum przysługuje prawo do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT, po spełnieniu oczywiście pozostałych warunków zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT.

 

Czy jest, za co dziękować?

Doceniamy starania organów podatkowych, jednak najważniejsza kwestia, budząca najwięcej wątpliwości nie została nadal w żaden racjonalny sposób rozwiązana. Bowiem organ podatkowy wydając interpretację w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT nie rozstrzyga o klasyfikacji danej roboty budowlanej. Organ podatkowy zabezpieczył się w tym zakresie umieszczając w interpretacji indywidualnej sformułowaniem „Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług do odpowiedniego grupowania, PKWiU, ponieważ analiza ta nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa”. Co w sytuacji, gdy podatnik, źle zaklasyfikuje roboty budowlane do symbolu PKWiU i zwróci się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej? Wówczas wydana w tym stanie faktycznym interpretacja nie będzie chronić go przed ewentualnymi konsekwencjami podatkowymi.  Pocieszający może być fakt, że za wydaną interpretację podatnik płaci 40 zł (od jednego zdarzenia przyszłego, stanu faktycznego).

 

 

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon