Skazani na rewolucję - chodzi o Krajową Administrację Skarbową

Z dniem 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS), wraz z przepisami wprowadzającymi, stanowiącymi odrębną ustawę. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Finansów, celem wprowadzenia zmian w administracji skarbowej było przede wszystkim usprawnienie pracy urzędów poprzez lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (kadrowych, organizacyjnych i finansowych), zapewnienie obsługi tzw. dużych podatników, zapewnienie jednolitej informacji podatkowej i celnej oraz zapobieganie przestępczości m.in. walka z wyłudzeniami podatku VAT.

Ustawa o KAS jest elementem przyjętego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, respektować ma również zapisy uchwalonej Konstytucji Biznesu.

 

Ustawa o KAS zreformowała całą dotychczas znaną administrację podatkową, administrację celną oraz kontrolę skarbową. Głównymi zmianami wprowadzonymi omawianą ustawą jest likwidacja służby celnej oraz urzędów kontroli skarbowej, które zostały wcielone do nowopowstałych urzędów celno-skarbowych. W miejsce zlikwidowanych organów podatkowych powołano nowe, tj. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (odpowiedzialnego za wydawanie interpretacji indywidualnych), naczelników urzędów celno-skarbowych.

 

Pokłosie zmian

Ustawa o KAS weszła w życie zaledwie przed chwilą i już obiła się szerokim echem. O ile za wcześnie jest na ocenę merytorycznych skutków funkcjonowania KAS, to pewnym jest, iż zarówno sama ustawa jak i sposób jej wejścia w życie wprowadziły chaos w urzędach skarbowych, co przełożyć się może na negatywne skutki i powstanie problemów po stronie podatników. Trudności pojawiają się przede wszystkim na gruncie postępowań będących w toku, gdyż zmianie uległa właściwość miejscowa i rzeczowa niektórych urzędów (zwłaszcza w przypadku podatków należących uprzednio do właściwości urzędów celnych). Nie lada bolączki dostarcza również procedura złożenia wniosku o interpretacje (jak również późniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz zaskarżenie interpretacji do WSA), bowiem zmieniono zarówno organ wydający interpretację jak i jego siedzibę - ustalono jeden centralny ośrodek, na adres którego należy przesłać niezbędne dokumenty, które następnie rozsyłane są do poszczególnych delegatur, co może wydłużyć całą procedurę wydawania interpretacji indywidualnych. Nasuwającym się pytaniem jest również kwestia zaskarżenia interpretacji wydanych przed 1 marca oraz jak zachowa się sąd, w przypadku wniesienia przez podatnika skargi na interpretację indywidualną za pośrednictwem niewłaściwego organu. Największe kontrowersje zdaje się jednak budzić kontrola skarbowa, należąca do tej pory do właściwości urzędów kontroli skarbowej. Z dniem 1 marca kontrolę skarbową przejęły urzędy celno-skarbowe, jednakże niejasny pozostał status pracowników, których dotychczasowe stanowiska w UKS zlikwidowano, a nie wskazano nowych w ramach urzędów celno-skarbowych. Słyszalne są również głosy samych urzędników (np. na forum www.skarbowcy.pl), którzy wskazują m.in. na brak upoważnień do przeprowadzania kontroli i wystawiania mandatów, brak prac nad postępowaniami wszczętymi przed 1 marca, jak również niepodejmowanie nowych postępowań.

 

Komentarz autora

Sposobu przygotowania oraz wejścia w życie ustawy o KAS nie sposób oceniać pozytywnie. Ustawa o KAS, wraz z przepisami wprowadzającymi uchwalona została w dniu 16 listopada 2016 r. Od jej uchwalenia do wejścia w życie nie upłynęły nawet cztery miesiące, co jak dla ustawy o znaczeniu systemowym, zmieniającej całą administrację skarbową, było czasem niewystarczającym na przygotowanie się do nadchodzących zmian. Mimo iż reforma administracji może przynieść pozytywne skutki chociażby w postaci zmniejszenia liczby wyłudzeń podatku VAT, to wprowadzenie tak istotnych zmian zarówno dla podatników, jak i dla Skarbu Państwa wymaga czasu i przeprowadzenia ich raczej w ramach ewolucji, a nie rewolucji.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon