Zapadły pierwsze wyroki w sprawie opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości.

Lawina wniosków o interpretację

W związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przedsiębiorcy będący w posiadaniu takich elektrowni masowo zaczęli składać wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego do gminnych organów podatkowych. Wątpliwość przedsiębiorców dotyczyła tego, czy z dniem 1 stycznia 2017 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości powinna podlegać tylko część budowlana elektrowni wiatrowej, czy także jej elementy techniczne. Przedsiębiorcy prezentują stanowisko, że ustawa o inwestycjach nie wprowadziła żadnych zmian w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości i podatek należy płacić na tym samym dotychczasowym poziomie, tj. od fundamentu i masztu.

 

Stanowiska organów podzielone

Stanowiska gminnych organów podatkowych wyrażane w interpretacjach są podzielone. Część organów zgadza się z przedsiębiorcami. Część prezentuje odmienne stanowisko, a mianowicie że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od 1 stycznia 2017 r. podlega cała elektrownia wiatrowa. Przedsiębiorcy nie zgadzając się z organami zdecydowali się zaskarżyć niekorzystne dla siebie interpretacje w celu uzyskania rozstrzygnięcia sądowego w tym zakresie.

 

Pierwsze wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

Przed WSA zapadły już pierwsze wyroki w tej sprawie:

- wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Bd 866/16,

- wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Go 56/17,

- wyrok WSA w Olsztynie z dnia 23 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Ol 17/17,

- wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Łd 1/17.

 

Wyroki te są niekorzystne dla przedsiębiorców. Sądy opowiedziały się za stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe. Zapewne sprawa znajdzie swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon