Podatek handlowy – Rząd nie odpuszcza

 

 

Trochę historii

 

Ustawa o podatku do sprzedaży detalicznej z lipca 2016 r. zakładała wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku miała wynosić 204 mln zł. Podatek miał obowiązywać od września 2016 roku.

 

Reakcja Komisji Europejskiej

 

W skutek doniesień medialnych Komisja Europejska wszczęła we wrześniu br. postępowanie o naruszenie przez Polskę prawa Unii Europejskiej w związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Jednocześnie Komisja wydała nakaz zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia jego analizy. Wątpliwości Komisji dotyczyły m.in. tego, że podatek ten przyznał korzyść tylko tym przedsiębiorcom, którzy osiągają niższe przychody niż ich konkurencja. Komicja co do zasady nie ingeruje w system opodatkowania danego państwa, jednak powinien on być zgodny z prawem Unii i nie powinien faworyzować danego rodzaju przedsiębiorstw (tu przedsiębiorstw o niższych przychodach).  

 

Polska idzie do TSUE

 

Polska zaskarżyła w całości decyzję Komisji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisji zarzucono błędną kwalifikację podatku jako pomocy państwa oraz naruszenie unijnego prawa poprzez nakazanie niezwłocznego zawieszenia stosowania progresywnej skali polskiego podatku od sprzedaży detalicznej.

 

Nowy projekt podatku

 

Wiceminister Finansów tłumaczy jednocześnie, że okres, w którym podatek nie będzie pobierany, może być dla Komisji Europejskiej niewystarczający do podjęcia ostatecznej decyzji ws. zgodności tego podatku z zasadami udzielania pomocy publicznej.Dlatego równolegle procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, w którym proponuje się, żeby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 - grudzień 2017 r. Proponowany okres, w którym przepisy ustawy nie będą stosowane do osiągniętych przychodów ze sprzedaży detalicznej, powinien pozwolić KE wydać ostateczną decyzję. 

 

 

 

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon