Zmiany (brak zmian ?) w rozliczaniu samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej

 

Projekt ...

 

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło w ubiegły piątek pakiet zmian, które mają za zadanie ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, tzw. Konstytucję Biznesu, częścią której jest projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców. Jednak nie wszystkie proponowane zmiany wprawiły podatników w dobry nastrój.

 

Połowa kosztów w kosztach ...

 

Kontrowersyjne zmiany jakie miała wprowadzać wskazana ustawa to przede wszystkim te dotyczące możliwości zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 

Zmiany jakie proponowało Ministerstwo Rozwoju polegały właściwie na wprowadzeniu kolejnego obowiązku dokumentacyjnego bądź odebrania prawa do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wysokości 50% wydatków poniesionych na eksploatację samochodu. Projekt przewidywał, że 100% kosztów mogliby odliczyć wyłącznie przedsiębiorcy, który udowodnią, że samochód wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej. Sposobem na to miała być tzw. kilometrówka, czyli rejestr wszelkich przejazdów samochodem, z podaniem miejsca początkowego i  docelowego oraz celu wyjazdu. Co więcej rejestr ten miał posiadać dodatkowe elementy, takie same jak do celu podatku VAT (art. 86a ust. 7 VAT). Podatnicy, którzy nie byliby w stanie udowodnić, że użytkują samochód osobowy wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, lub tacy, który wykorzystują pojazd zarówno w działalności jak i do celów prywatnych (nawet okazjonalnie), mogliby zaliczyć w koszty uzyskania przychodów jedynie 50% wydatków z nim związanych.

 

Protesty przedsiębiorców...

 

Zaproponowane zmiany wywołały sprzeciw przedsiębiorców i organizacji ich zrzeszających. Przedsiębiorcy wskazywali na brak zasadności proponowanych zmian, gdyż od 2015 roku objęto używanie samochodu służbowego do celów prywatnych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ponadto podnoszono argument o wprowadzeniu kolejnych obowiązków dokumentacyjnych, które to zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, miały podlegać ograniczeniom, a nie zostać rozbudowane.

 

Zmiana projektu ...

 

W odpowiedzi na sprzeciw przedsiębiorców Ministerstwo Finansów odstąpiło od propozycji wprowadzanych zmian i opublikowało zmieniony projekt ustawy datowany na dzień 23 listopada, z którego to usunięto zapisy o ograniczeniu zaliczania w ciężar kosztów wydatków związanych z eksploatacją samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed