Czy podatek od sprzedaży detalicznej podwyższy VAT ?

 

 

W dniu 1 września 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, której skutkiem może być automatyczny wzrost obciążeń z tytułu VAT a w konsekwencji cen towarów.

 

Uzasadnienie projektu ustawy pełne nadziei

 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, iż nowy podatek nie spowoduje wzrostu cen, ponieważ ma on charakter bezpośredni i jest płacony przez sprzedawców detalicznych na konto urzędu skarbowego. Jest on związany bezpośrednio z osiąganym przez podatnika przychodem z tytułu sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów. Podatek nie będzie na nich przerzucany Oznacza to, że jego ekonomiczny koszt poniosą sprzedawcy detaliczni. Zakłada się, że wprowadzenie podatku nie spowoduje wzrostu cen. Duża rywalizacja między sieciami handlowymi i ewentualne wzmocnienie konkurencji nie pozwoli przenieść kosztów daniny na konsumenta.

 

 

Historia nauczycielką ... podatków

 

Powyższe założenie ma charakter ekonomiczny i tylko rzeczywistość gospodarcza jest w stanie zweryfikować jego trafność. Innymi słowy – czas pokaże. Odwołując się jednak do doświadczeń oraz historii podatków w Polsce można wskazać na obowiązujący do dnia 5 lipca 1993 r. podatek obrotowy, którego przedmiotem również był przychód uzyskiwany ze sprzedaży. To również była danina o charakterze bezpośrednim a status podatnika, podobnie jak w podatku od sprzedaży detalicznej, posiadał sprzedawca. Faktycznie jednak podatek obrotowy stanowił element kalkulacyjny ceny sprzedaży i był przerzucany na konsumenta, który płacił odpowiednio wyższą cenę. 

 

Ustawowy automat 

 

W  uzasadnieniu nowej ustawy przejęto założenie, że istniejąca na rynku konkurencja ograniczy tendencję do wzrostu cen. Nie oceniając poprawności tych założeń stwierdzić jednak należy, że gdyby nie okazały się one poprawne i nowy podatek spowodowałby wzrost cen towarów, to automatycznie zwiększy się obciążenie z tytułu VAT.

Wynika to wprost z treści art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy VAT, który stanowi, że podstawa opodatkowania obejmuje m.in. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze. Oznacza to, że od 1 września 2016 r. podatnicy będą zobowiązani doliczyć do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, oprócz kwoty akcyzy, również wartość podatku od sprzedaży detalicznej. Zadziała tu pełen automatyzm a nowe regulacje nie dają żadnych prawnych narzędzi na neutralizację tego zjawiska.

 

Pożyjemy, zobaczymy ...

 

Pewna nadzieja w tym, że podatnicy zdecydują się zapłacić nowe obciążenia „z kieszeni” nie podwyższając cen towarów. Na to jednak raczej liczyć nie należy. Prędzej przerzucą oni  ekonomiczny koszt podatku na dostawców bądź całkowicie go unikną dzieląc biznes na szereg podmiotów, które będą generowały przychody poniżej 17 milionów złotych miesięcznie (kwota graniczna, po której przekroczeniu powstaje obowiązek podatkowy).

To wszystko są jednak okoliczności pozaprawne. W świetle nowych przepisów nie ma żadnych wątpliwości, że podatek od sprzedaży detalicznej powiększy podstawę opodatkowania VAT a to wprost może przełożyć się na  VAT i cenę towarów.

 

Jak zwykle -  pożyjemy, zobaczymy.

 

 

O podatku od sprzedaży detalicznej czytaj pod adresem:

https://www.wix.com/my-account/sites/2fab5362-59e1-4528-b024-ef3fccab54c0/simple-app/?app=blog

 

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie. ​​

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon