• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Co ma wiatrak do podatku?

 

W dniu 16 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa wiatrakowa). Określa ona co do zasady warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych (w tym w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej) ale nie tylko.

 

Wyobraźmy sobie podróż pociągiem…z przesiadkami

 

Stacja początkowa (ustawa wiatrakowa)

Ustawa wiatrakowa zmienia m.in. ustawę Prawo budowlane i wprowadza nową definicję budowli.

 

Przesiadka pierwsza (ustawa Prawo budowalne)

 

Do tej pory zgodnie z  art. 3 pkt 3 tej ustawy Prawo budowlane za budowlę uznawano także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń). W znowelizowanej definicji budowli brak jest zapisu „elektrownie wiatrowe”. W art. 82 ust. 3 ustawy Prawo budowlane dodano punkt 5b odnoszący się do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej i wskazano że Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. A zatem zdaje się, że prawo budowlane odsyła do rozumienia pojęcia elektrowni wiatrowej zawartej w ustawie wiatrakowej.

 

Przesiadka druga (ustawa wiatrakowa)

 

W art. 2 pkt 1 ustawy wiatrakowej wprowadzono definicję elektrowni wiatrowej, którą jest budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925). Elementami technicznymi są z kolei wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu.

W art. 17 ustawy wiatrakowej wskazano, że od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2016 roku podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej ustala się i pobiera zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia ustawy. A zatem po nitce do kłębka dochodzimy do podatku od nieruchomości.

 

Stacja końcowa (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych)

 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatkowi od nieruchomości podlegają między innymi budowle w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. A wiec prawo budowlane i zdaje się ustawa wiatrakowa będą miały wpływ na przedmiot opodatkowania tym podatkiem. Zmiany te będą obowiązywać dopiero z początkiem 2017 roku. 

Mam nadzieję, że wysiadłam na dobrej stacji..

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie. ​​

 

 

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon