• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Kilometrówka dla pracownika: jednak bez PIT?

 

 

Zdarza się, że pracodawca prosi swojego pracownika aby wykorzystał on swój prywatny samochód do służbowych jazd lokalnych. Wówczas pracodawca zwraca pracownikowi związane z tym koszty stosując do tego celu tzw. „kilometrówkę” (liczba faktycznie przejechanych kilometrów * stawka za 1 km wynikająca z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy).

 

Do niedawna: przychód

 

W praktyce pojawia się wątpliwość, czy taki zwrot kosztów stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Ustawa PIT jednoznacznie zwalnia z podatku zwrot kosztów wyłącznie dla trzech grup pracowników: listonoszy, leśników i pracowników socjalnych (art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy PIT). Co do pozostałych grup pracowników, w ostatnich latach organy podatkowe wskazywały, że kwota otrzymana od pracodawcy stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu i w konsekwencji pracodawca od zwróconej kwoty ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Obecnie: chyba jednak nie

 

W ostatnim czasie pojawił się jednak pogląd odmienny. W interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2016 roku (IPPB4/4511-1369/15-2/MS) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, że zgodnie z głośnym wyrokiem TK z dnia 8 lipca 2014 roku (K 7/13) otrzymana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, bo jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy, a w konsekwencji nie stanowi przychodu po stronie pracownika.

 

Powyższy pogląd podzielił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z  15  kwietnia  2016  r.  (II  FSK  635/14), w którym uznał, że pracownik otrzymujący od pracodawcy zwrot kosztów związanych z używaniem prywatnego auta w celach służbowych, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu, również wtedy, gdy nie jest w delegacji.

 

Ministerstwo musi się jednak zastanowić

 

Trudno jest określić czy stanowisko przedstawione w powołanej interpretacji indywidualnej zostanie przyjęte przez wszystkie organy podatkowe. Póki co jest to jedna z niewielu pozytywnych interpretacji, o których nam wiadomo.

 

Drugą z nich jest interpretacja z dnia 14 grudnia 2015 roku (IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3), którą Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, na skutek skargi wniesionej przez wnioskodawcę, zmienił poprzednio wydaną negatywną interpretację i ostatecznie uznał, że otrzymywana przez pracownika kwota nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Niestety z informacji pojawiających się w mediach wynika, że interpretacja ta została w ostatnim czasie usunięta z ministerialnej bazy, a „Ministerstwo Finansów zapowiada, że zostanie poddana wnikliwej analizie” (http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/938201,swiadczenia-pracownicze-fiskus.html).

 

Podsumowując

 

Stanowisko, zgodnie z którym w analizowanej sytuacji nie dochodzi do powstania przychodu po stronie pracownika, jest niewątpliwie zgodne z tezami głośnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego nieodpłatnych świadczeń. Jednakże warto pamiętać, że sam wyrok TK nie wiąże organów podatkowych. W świetle niejasnych losów powołanej interpretacji z 14 grudnia 2015 roku, którą Ministerstwo ma „poddać wnikliwej analizie”, trzeba pamiętać o wciąż istniejącym ryzyku przyjęcia przez dany organ podatkowy poprzedniego stanowiska. Przywołane wyżej interpretacja podatkowa i wyrok NSA z tego roku pozwalają liczyć na ukształtowanie się korzystnej dla podatników linii w tym zakresie, jednak póki co – aby mieć większą pewność – warto chyba poczekać na więcej sygnałów tej zmiany.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie. ​​

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon