Jakie zmiany w podatkach dochodowych przyniesie nam Nowy Rok?

 

Tradycyjnie, z końcem grudnia, każdy z nas jest pochłonięty wszechobecnymi przygotowaniami do hucznego rozpoczęcia Nowego Roku.

 

Między dokonywaniem podsumowania mijającego roku, przygotowaniami do Sylwestra oraz tworzeniem listy noworocznych postanowień warto poświęcić chwilę czasu na … podatki.

 

Niewiele z nas bowiem pamięta, że w momencie gdy wystrzelą korki od szampana i składamy sobie wzajemnie życzenia nieodwracalnie wchodzimy nie tylko w Nowy Rok, ale i w nową rzeczywistość podatkową. Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzą bowiem liczne zmiany w podatkach dochodowych.  Aby spokojnie i bez niespodzianek odnaleźć się w gąszczu przepisów podatkowych
w Nowym Roku  zachęcamy by przed rozpoczęciem sylwestrowego szaleństwa zapoznać się z najważniejszymi zmianami w podatkach dochodowych.

 

Na początek – dla każdego coś miłego:

 

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni optymistycznie zareagować na preferencje podatkowe ściśle związane z polityką prorodzinną:

 • preferencje podatkowe dla pracodawców podejmujących działania związane z opieką nad dziećmi pracowników: tworzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, jak też dofinansowanie pracowników w zakresie umieszczenia dziecka w placówce prowadzonej przez inny podmiot będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu;

 • preferencje podatkowe dla podatników – zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym będzie m.in. otrzymane od pracodawcy dofinansowanie na umieszczenie dziecka w żłobku czy przedszkolu czy świadczenie rodzicielskie.

 

A u przedsiębiorców ?

 

Zadowolenie wzbudzą ułatwiające ich życie zmiany przepisów dotyczące korekt:

 • nowe zasady księgowania faktur korygujących (zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów) - generalna zasada wykazywania w rozliczeniu podatkowym faktur korygujących: jeżeli korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowych lub inną oczywistą omyłką wówczas przedsiębiorca rozliczy ją w bieżącym okresie rozliczeniowym, w którym została wydana faktura korygująca; jeżeli korekta jest jednak spowodowana błędnym rozliczeniem wówczas zostanie ona skorygowana wstecz, w dacie pierwotnej faktury sprzedaży;

 • koniec obowiązywania przepisów w zakresie tzw. korekt kosztów niezapłaconych, które nakazywały obowiązkową korektę uzyskanych przychodów w przypadku nieuregulowania w terminie faktury.

 

Działy specjalne produkcji rolnej

 

Ustawodawca nie zapomniał także o podatnikach prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej – powinni oni z dużą uwagą zapoznać się z nowymi ciążącymi na nich obowiązkami, dotyczącymi obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku przekroczenia ustalonego na podstawie ustawy o rachunkowości limitu 1 200 000 euro, zmiany terminu składania deklaracji PIT-6/6L i opodatkowania tzw. bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych.

 

Podatnicy powinni także mieć się na baczności…

 • do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano nowy rozdział dotyczący opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – ustawodawca wprowadził bowiem kompleksową regulację i nowe zasady opodatkowania tych przychodów, przy czym zachowano dotychczasową stawkę 75%,

 • wprowadzono 70% stawkę podatku dochodowego od odpraw i odszkodowań członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, która będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych po 1 stycznia 2016 roku,

 • na płatnikach będą ciążyły nowe obowiązki w zakresie informacji podawanych w PIT-11, związane z nowym formularzem, w ramach którego na płatniku będzie ciążył m.in. obowiązek deklarowania rezydencji rozliczanych pracowników,

 • a wszyscy podatnicy powinni pamiętać o nowych wzorach formularzy podatkowych!

 

Podatek od dywidendy - bardzo ważne !

 

Na zakończenie należy również wskazać na bardzo istotną zmianę w CIT: z dniem 1 stycznia 2016 roku zacznie także obowiązywać klauzula ograniczająca zwolnienie podatkowe dla dywidend w CIT - zastosowanie zwolnienia podatkowego dywidend wypłacanych do i otrzymywanych od spółek z UE będzie wymagało zdania testu nowej klauzuli. Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją zwolnienie z opodatkowania dywidend nie będzie przysługiwało, jeżeli osiągnięcie dywidend lub dochodów z udziału w zyskach osób prawnych będzie następowało w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności, których głównych lub jednym  z głównych celów było uzyskanie zwolnienia dywidendowego, i czynności te nie miały rzeczywistego charakteru (tj. nie charakteryzowały się uzasadnionymi przyczynami ekonomicznymi).

 

Podsumowując – Nowy Rok przyniesie wiele zmian, jednak dzięki zapoznaniu się z nimi odpowiednio wcześniej możemy ze spokojem i nadzieją wkroczyć w nadchodzący 2016 rok.

 

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon