• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Korzyści z darowizny znaku towarowego

 

Darowany znak towarowy można amortyzować a podstawą odpisów jest wartość rynkowa.

 

Podatnicy będący osobami fizycznymi coraz częściej pytają Ministra Finansów o możliwość amortyzacji znaków towarowych, otrzymanych w drodze darowizny oraz skutki podatkowe takiego zdarzenia dla obdarowanego.

Kwestia ta ma ważkie znaczenie, gdyż może prowadzić do istotnych oszczędności podatkowych – zwłaszcza w przypadku darowizn pomiędzy osobami bliskimi (np. małżonkami). Jak wiadomo darowizny pomiędzy najbliższymi (tzw. grupa zerowa) są wolne od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem dopełnienia kilku prostych formalności.

Z kolei ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość amortyzacji praw własności przemysłowej, które uznawane są, na gruncie PIT, za wartości niematerialnych i prawne. Amortyzacja tego rodzaju dobra możliwa jest pod warunkiem wydania przez Urząd Patentowy stosownej decyzji (tzw. świadectwo ochronne). Wartość początkową, w razie nabycia w drodze darowizny, ustalana jest na podstawie wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Roczny odpis amortyzacyjny nie może być wyższy aniżeli 20%.  

Z powyższych przepisów wynikają pewne możliwości dla tych podatników, którzy np. zamierzają zlikwidować prowadzaną działalność gospodarczą a znak towarowy przekazać do korzystania bliskiej osobie np. dziecku prowadzącemu bądź rozpoczynającemu biznes. Wówczas wartość darowizny będzie jednocześnie podstawą do naliczania kosztów amortyzacji znaku towarowego co może przynosić pewne korzyści natury podatkowej.

 

 

 

 

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon