Idą święta….. ciąg dalszy – firmowe spotkanie wigilijne

 

W poprzednim artykule autorka zdecydowała się pominąć kwestię spożywania karpia przy jednym stole przez pracownika i pracodawcę, ja jednak chciałabym do tego karpia nawiązać. Jak grudzień, to przecież firmowa Wigilia.

 

Wigilia firmowa a podatek dochodowy

Chodzi przede wszystkim o to, czy udział pracownika w takim spotkaniu (zjedzenie karpia) jest dla niego przychodem, jak również czy pracodawca może „wrzucić karpia w koszty”, tj. zaliczyć wydatki na zorganizowanie takiego spotkania do kosztów uzyskania przychodów.

Mimo, iż aktualnie stanowiska organów i sądów w tej kwestii są w miarę jednolite (i korzystne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy), to nadal nauczeni doświadczeniem mamy wątpliwości. Bo różnie przecież bywało.

Otóż w tym roku uspakajamy organizatorów firmowych Wigilii. Nadal obowiązują bowiem tezy z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. o sygn. K 7/13. Dotyczyły one co prawda imprez firmowych w ogólności, niemniej jednak można je rozciągnąć również na spotkania wigilijne.  

Trybunał orzekł, że wydatki związane z zorganizowaniem spotkania wigilijnego z pracownikami są kosztem dla pracodawcy. Wskazał również, że uczestnictwo pracownika w imprezie integracyjnej nie stanowi dla niego przychodu, gdyż nie osiąga on korzyści materialnych. Zgodnie z wyrokiem, aby świadczenie było opodatkowane, musi albo prowadzić do powiększenia aktywów albo do zaoszczędzenia wydatków. Zdaniem Trybunału nie można założyć, że uczestnik spotkania integracyjnego sam poniósłby określone wydatki, gdyby to nie pracodawca organizował spotkanie. Innymi słowy pracownik nie zaoszczędził przychodząc na firmową Wigilię. Poza tym korzyść pracownika musi być spełniona w jego interesie, a nie interesie pracodawcy. Musi też być przypisana mu indywidualnie, a nie skierowana w sposób ogólny do wszystkich podmiotów. Jednym słowem pracownik nie osiąga korzyści materialnych.

 

Wigilia firmowa a podatek VAT

Prawo do odliczenia VAT przysługuje jedynie w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT. W odniesieniu do spotkania wigilijnego chodzi zatem o to, aby wykazać związek wydatków na jego organizację (zakup karpia) z działalnością opodatkowaną pracodawcy (np. warsztat samochodowy). Wskazuje się, że ten związek zachodzi, gdyż spotkanie wigilijne w firmie sprzyja integracji pracowników,  przekłada się na ich pracę, wydajność, wielkość obrotów firmy itp. Wydatki tego typu mają zatem pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi, co jest wystarczające aby odliczyć VAT. Jednak nie w każdym przypadku.

Jeżeli przedsiębiorca sam zorganizuje spotkanie wigilijne (np. zakupi artykuły spożywcze, wynajmie salę) może odliczyć VAT od poniesionych wydatków. Podobnie jest, jeśli przy organizacji skorzysta z usług firmy kateringowej. Tu też prawo do odliczenia przysługuje. Inaczej jest, gdy przedsiębiorca zorganizuje spotkanie wigilijne np. w restauracji. Podatek z takiej faktury dokumentującej nabycie takiej usługi nie może być odliczony.

Jak odróżnić usługę kateringową od gastronomicznej? Z tą pierwszą mamy do czynienia wówczas, gdy przedsiębiorca zamówi do siedziby firmy gotowe posiłki świąteczne wraz z usługami wspomagającymi np. nakryciem stołu/podaniem dań. Z usługą gastronomiczną mamy natomiast do czynienia, gdy posiłek jest przygotowywany i serwowany w miejscu, w którym został przyrządzony (np. restauracji). Może się zdarzyć, że firmowa Wigilia zostanie zorganizowana np. w wynajętej sali, ale poczęstunek zapewni firma kateringowa. Wówczas odliczenia przysługuje.

A zatem wypada życzyć miłego czasu spędzonego przy wspólnym (firmowym) stole.

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed