W ostatnich 5 latach popełniłeś błąd i chcesz go skorygować ? Poczekaj do stycznia – zaoszczędzisz na odsetkach.

 

Jak wiadomo złożenie skutecznej (dopuszczalnej) korekty deklaracji bądź zeznania oraz zapłata ewentualnej zaległości upoważnia obecnie podatnika do wyliczenia odsetek w wysokości 75% obowiązującej stawki. Od przyszłego roku redukcja oprocentowania wyniesie aż 50% pod warunkiem, że korekta nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, oraz że nastąpi zapłata zaległości wraz z odsetkami. Wprowadzenie tak krótkiego okresu (obecnie nie ma ograniczenia czasowego poza przedawnieniem) dla skorzystania z „ulgowych odsetek” jest oczywiście bardzo niekorzystne dla podatników. Tym niemniej w tej beczce dziegciu znajdzie się odrobina miodu.

 

Podatnicy, którzy w ostatnich latach popełnili błąd i skorygują go oraz zapłacą w okresie od 1 tycznia do 30 czerwca 2016 r. mogą skorzystać z 50% obniżki odsetek. Takie interesujące wnioski płyną z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten stanowi, że do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% obowiązującej stawki, pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie do 30 czerwca 2015 r. oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

 

Warto zatem przejrzeć księgi i rozważyć korektę co bardziej dyskusyjnych zdarzeń. Najlepiej po 1 stycznia i koniecznie przed 30 czerwca 2016 r.

 

Inna rzecz, że odebranie podatnikom prawa do korzystania z obniżonych odsetek z mocą wsteczną, wobec zobowiązań podatkowych powstałych za okres do końca 2015 r., budzi pewne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Ale to już temat na inną opowieść.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie. 

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed