Spółka Komandytowo-Akcyjna na gruncie ustawy o PCC to według Trybunału Sprawiedliwości spółka kapitałowa

 

 

W dniu 22 kwietnia 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w wyroku C-357/13, że dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych spółka komandytowo-akcyjna (SKA) powinna być uznawana za spółkę kapitałową. 

 

Kancelaria wskazywała już na tę sprawę jeszcze przed  wydaniem orzeczenia przez Trybunał (szczegóły sprawy: blog Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy, 15.02.2015, artykuł pt. „SKA uznana za spółkę kapitałową na gruncie Dyrektywy 2008/7").

 

Co wyrok Trybunału oznacza w praktyce?

 

Jak wyjaśnił Trybunał, polska ustawa o PCC zawiera zapisy niezgodne z Dyrektywą dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Dyrektywa uznaje bowiem za spółki kapitałowe, oprócz S.A. i Sp. z o.o. również te spółki, których udziały w kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie, a zatem również SKA.  Oznacza to, że polskie SKA powołując się bezpośrednio na prawo unijne będą mogły ubiegać się o zwrot podatku od niektórych transakcji (przekształcenie spółki z o.o. lub akcyjnej w SKA oraz łączenia tych spółek, podwyższenie kapitału spółki komandytowo-akcyjnej w drodze tzw. wymiany udziałów, aport przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej do SKA).

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Tags:

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed