Dwóch policjantów, nowicjusz i stary wyga, stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza. Genialny film „Siedem" Davida Finchera, stanowi liczbę ofiar, które zaatakuje i uśmierci seryjny szaleniec.

 

A ile ofiar podatników pochłonie nowelizacja przepisów o prawie do odliczenia podatku vat od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku? Przypuszczam, że więcej niż siedmioro.

 

Nowelizacja przepisów wbrew pozorom zawiera mnóstwo pułapek, w które może wpaść niejeden podatnik. Ja w nawiązaniu do tytułu chciałam skupić się na symbolicznej cyfrze 7, a co za tym idzie nawiązać do 7 dniowego terminu do złożenia informacji VAT- 26, który obowiązuje podatników chcących skorzystać z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej.  

 

Coś tytułem wstępu

Co do zasady, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w wysokości 50% od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do tzw. użytku mieszanego, tj. do prowadzonej działalności gospodarczej, jak również do celów prywatnych.

 

Podatnik ma jednak prawo odliczenia podatku naliczonego w 100% od wydatków związanych z samochodem (np. z tytułu nabycia, zakupu paliwa, napraw), jeśli będzie wykorzystywał go wyłącznie do celów działalności gospodarczej lub będzie to samochód konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą i z dokumentów technicznych będzie wynikać takie właśnie przeznaczenie pojazdu. Jeśli podatnik zamierza wykorzystywać samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej to wykorzystywanie to musi mieć charakter obiektywny i co do zasady podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.  

 

Ustawodawca wprowadził jeszcze jeden obowiązek warunkujący prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego, tj. złożenie w urzędzie skarbowym informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.   

 

Pojęcie „pierwszy wydatek"

Pierwszy wydatek należy interpretować dwojako, jako dokonanie wpłaty zaliczki na poczet zakupu towaru czy usługi lub nabycie towaru lub usługi w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza.

 

Przykładowo: podatnik zapłacił zaliczkę na poczet zakupu samochodu w dniu 3 kwietnia 2014 roku, fakturę otrzymał w dniu 5 kwietnia 2014 roku. Termin do złożenia informacji VAT -26 upływa w dniu 10 kwietnia 2014 r.

 

Jeśli natomiast zakupił paliwo do napędu samochodu w dniu 16 kwietnia 2014 roku i tego dnia otrzymał fakturę, to termin do złożenia VAT – 26 upływa w dniu 23 kwietnia 2014 roku.

W przypadku, gdy samochód został nabyty przez podatnika przed nowelizacją przepisów tj. 1kwietnia 2014 roku, np. w dniu 13 maja 2012 roku, a od 1 kwietnia 2014 roku podatnik podjął decyzję o wykorzystywaniu samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej, pierwszego wydatku na zakup paliwa dokonał w dniu 5 kwietnia 2014 r. to termin do złożenia informacji VAT -26 upływa z dniem 12 kwietnia 2014 roku.

 

Po terminie…..

Co się dzieje, w przypadku, gdy podatnik uchybił ustawowemu terminowi do złożenia VAT – 26 bądź nie złożył jej w ogóle, albo niezgodnie ze stanem faktycznym?

 

Podatnik traci prawo do pełnego odliczenia vat od wydatków związanych z tym samochodem do dnia złożenia formularza VAT – 26. Innymi słowy, do czasu złożenia tej informacji uznaje się, że samochód nie jest wykorzystywany przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej, a zatem przysługuje mu jedynie 50% odliczenia podatku vat. Po złożeniu tej informacji, będzie uprawniony do pełnego odliczenia podatku vat, począwszy od dnia w którym złożył informację.

 

Czy to oznacza, że podatnik, który dokonał zakupu samochodu po 1 kwietnia 2014 roku i złożył informację VAT – 26 po terminie, nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku vat z tytułu faktur za zakup tego pojazdu (przy założeniu, że będzie wykorzystywał go wyłącznie do działalności gospodarczej)?

 

Przykład: podatnik zakupił samochód w dniu 3 kwietnia 2014 r., w tym dniu otrzymał również fakturę a auto odebrał z salonu w dniu 5 kwietnia 2014 r. Informację VAT-26 złożył w dniu 12 kwietnia 2014 roku. Powinien był złożyć informację do dnia 10 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z zasadą przedstawioną powyżej, utracił prawo do 100% odliczenia podatku vat od zakupu samochodu. Po dniu 12 kwietnia 2014 roku pełne prawo do odliczenia nabędzie, ale w stosunku do wydatków, które poniósł od dnia 12 kwietnia 2014 r.

 

Jest rozwiązanie patowej sytuacj

Przynajmniej do sytuacji podanej w przykładzie powyżej. Ustawodawca przewidział system korekt nieodliczonego podatku, który będzie miał zastosowanie do wydatków związanych z nabyciem, wytworzeniem, importem pojazdu (i tylko do tych)! Korekty podatnik może dokonać w terminie 60 miesięcy (bądź 12 miesięcy, dla samochodów o wartości do 15 tysięcy złotych) od nabycia. Wracając do podanego przykładu, w zasadzie podatnik dokona obniżenia i korekty poprzez zwiększenie podatku do odliczenia w jednej deklaracji VAT – 7 za kwiecień 2014 r. Jeśli podatnik dokonał wydatków za zakup paliwa, opon samochodowych do dnia 11 kwietnia 2014 roku, utracił prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego.

 

System korekt nie jest jednak taki oczywisty. W zasadzie, literalnie czytając przepisy o utracie prawa do odliczenia podatku naliczonego (art. 86a ust. 13 ustawy vat) od wydatków związanych z samochodem w przypadku złożenia informacji VAT – 26 po terminie, pojawia się szereg wątpliwości. Ekonomicznie, podatnicy tracili by najwięcej na podatku od zakupu aut (importu, wytworzenia). Na całe szczęście z pomocą przyszedł MF oferując podatnikom broszurę informacyjną do przepisów …..;)

Ta 7, to prawdziwy thriller, szkoda tylko, że podatkowy………

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie. 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon