Co z biegiem terminów na raportowanie sc...

03.07.2020

Ponowne raportowanie schematów transgran...

30.06.2020

Tarcza 2.0. - kontrola celno-skarbowa

30.04.2020

1/3
Please reload

Podstawowe założenia ustawy

30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: u.w.n.i.). Ustawa ta w sposób znaczący modyfikuje istniejący w Polsce system wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorców w postaci zwolnienia z...

Liczne zmiany wprowadzone nowelizacjami ustawy PIT i CIT od ich wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku budziły liczne wątpliwości, a zawarte w nich niejasności i przeoczenia stanowiły temat niejednego wpisu pojawiającego się naszym blogu. Najwi...

W dniu 30 kwietnia 2018 roku w życie wejdzie pakiet pięciu ustaw pod wspólną nazwą Konstytucja biznesu, mający na celu reformę otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Jedną z kluczowych ustaw wchodzących w skł...

Do 1 stycznia 2018 roku – przepisy o niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji

Do 1 stycznia 2018 roku na gruncie CIT obowiązywały przepisy ograniczające możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez...

Pan Minister upraszcza ...

Ministerstwo Rozwoju i Finansów wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki społecznej oraz Ministerstwem Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy z dnia 27 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzen...

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon