• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Przedłużony termin do złożenia deklaracj...

26.03.2020

Przesunięty termin do złożenia i zapłaty...

25.03.2020

NOWE DRUKI PIT-11 za 2019 rok

20.12.2019

1/3
Please reload

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy od samego początku, tj. od wydania interpretacji indywidualnej poprzez całe postępowanie sądowo-administracyjne wspierała gminę w sporze z podatnikiem dotyczącym opodatkowania elektrowni wiatrowej podatkiem od nieruch...

Na wczorajszym prawie dwugodzinnym posiedzeniu 7 sędziów NSA, tj. 24.09.2018 r., wbrew oczekiwaniu podatników i organów podatkowych, sąd nie podjął uchwały w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych i takiej uchwały nie podejmie.

Sala rozpraw pęka...

Przyjęte uchwałą Rady Gminy wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zawierające oświadczenie o treści: oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za pod...

Publikacja wyroków w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych  podatkiem od nieruchomości miała nastąpić pod koniec maja. Wyroki jednak nie zapadają. W dniu 29 maja 2018 r. jeden ze składów sędziowskich zdecydował się na skierowanie pytania prawne...

Wydawało się, że w połowie maja NSA rozstrzygnie trwający od ponad roku spór wokół opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Zarówno podatnicy jak i organy podatkowe niecierpliwie oczekiwały na pierwsze rozstrzygnięcia w tej spr...

Na blogu poruszaliśmy  już wielokrotnie temat opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Chodziło o to, czy od 1 stycznia 2017 r. opodatkowaniu powinien podlegać cały wiatrak czy tylko jego części budowlane.

Spór pomiędzy pod...

Trudny rok 2017.

Na rok 2017 ustawodawca zgotował spore zamieszanie w kwestii opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości poprzez wprowadzenie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa ta poprzez swoje zapisy ja...

29.04.2017

What's new w podatkach?

Zespół K-raj podatkowy stworzył dla Państwa opracowanie dotyczące planowanych i już obowiązujących zmian w zakresie podatków zarówno na gruncie ustawodawstwa krajowego, jak i unijnego. Zwracamy uwagę na ciekawe orzeczenia sądó...

W dniu 16 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa wiatrakowa). Określa ona co do zasady warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych (w tym w sąsiedztwie z...

Please reload

Szukaj po tagach