• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Przedłużony termin do złożenia deklaracj...

26.03.2020

Przesunięty termin do złożenia i zapłaty...

25.03.2020

NOWE DRUKI PIT-11 za 2019 rok

20.12.2019

1/3
Please reload

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do uko...

Zmiany….zmiany….zmiany…w pit.

Nikogo zapewne nie dziwi, że ustawodawca wprowadza z nowym rokiem kolejne zmiany w podatku dochodowym (tu od osób fizycznych). Trudno za nimi nadążyć, ale obowiązek jest obowiązkiem i warto wiedzieć kiedy trzeba zapłacić...

Jeśli do tej pory, handlując czy „kopiąc” waluty wirtualne zastanawiałeś się, czy przypadkiem od sprzedaży nie trzeba zapłacić podatku, to odpowiedź jest twierdząca.

Tak! Podatek trzeba zapłacić a od 1 stycznia 2019 r. Ustawodawca zadbał o to by obowi...

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jed...

Wątpliwy prezent Bożonarodzeniowy

Nowy rok, tradycyjnie już, przyniósł szereg zmian w ustawach podatkowych. W ramach nowości, Ustawodawca postanowił sprawić prezent świąteczno-noworoczny twórcom, podwajając limit przychodów, do których zastosowanie mo...

 

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których deweloper przekazuje przyszłemu właścicielowi klucze do nowego mieszkania a ten rozpoczyna prace wykończeniowe. Dzieje się to już po podpisaniu umowy przedwstępnej ale jeszcze przed podpisaniem ostatecznej...

 

Na temat ryczałtowego opodatkowania najmu napisano już wiele i nie ma sensu szeroko omawiać tej kwestii. Celem tego artykułu jest wskazanie na inny, bardziej ogólny wątek, dotyczący sprzeczności istniejącego stanu rzeczy z zasadą pewności i określon...

Please reload

Szukaj po tagach