• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Przedłużony termin do złożenia deklaracj...

26.03.2020

Przesunięty termin do złożenia i zapłaty...

25.03.2020

NOWE DRUKI PIT-11 za 2019 rok

20.12.2019

1/3
Please reload

25 września do Sejmu wpłynął projekt ustawy nowelizującej zarówno ustawę o PIT jak i CIT oraz niektóre inne ustawy. W projekcie przewidziano zmiany dotyczące możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów zarówno wydatków na auta służbow...

Kwestia kosztów uzyskania przychodów przysługujących twórcom była przedmiotem licznych wyroków i głosów doktryny – a począwszy od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1.01.2013 r., również obiektem krytyki wielu środowisk związanych z szeroko ro...

Wątpliwy prezent Bożonarodzeniowy

Nowy rok, tradycyjnie już, przyniósł szereg zmian w ustawach podatkowych. W ramach nowości, Ustawodawca postanowił sprawić prezent świąteczno-noworoczny twórcom, podwajając limit przychodów, do których zastosowanie mo...

 

Ustawy o podatku dochodowym stanowią, że kosztu uzyskania przychodu nie stanowią wierzytelności odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt 20 PIT oraz 23 ust. 1 pkt 17 CIT). Powoduje to istotne konsekwencje ekonomiczne dla podatników, którzy zan...

 

Jeśli towar zostaje dostarczony z opóźnieniem, nierzadko zamawiający obciąża dostawcę karą umowną bądź odszkodowaniem za poniesioną w związku z tym szkodę (np. przestojem w produkcji). Czy w takiej sytuacji dostawca może zaliczyć kwotę kary/odszkodo...

 

Karp z szefem

W artykule tym pomijam kwestię spożywania karpia przy jednym stole przez pracownika i pracodawcę - ta bodaj nie rodzi skutków podatkowych. Skupię się na innych zagadkach fiskalnych, od których nawet w Święta nie uciekniemy :-).

 

Św. Miko...

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon