• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Przedłużony termin do złożenia deklaracj...

26.03.2020

Przesunięty termin do złożenia i zapłaty...

25.03.2020

NOWE DRUKI PIT-11 za 2019 rok

20.12.2019

1/3
Please reload

W dniu 24 marca 2020 r. pojawił się na rządowych stornach legislacyjnych projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku prz...

Jak wskazywaliśmy wcześniej w artykułach publikowanych na naszym blogu, z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszły nowe zasady mechanizmu poboru przez płatników podatku u źródła - zmiany w tym zakresie odnosiły się zarówno do ustawy PIT, jak i CIT....

Ustawa nowelizująca wprowadziła dwie główne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszą z nich jest zastąpienie dotychczasowej obniżonej 15% stawki stawką w wysokości 9%, drugą – zwiększenie atrakcyjności finansowania własnego. 

9% stawka p...

W Nowym Roku podatnicy obudzili się w nowej podatkowej rzeczywistości, przy czym prace nad zmianami przepisów trwały nawet w Sylwestra! Od dłuższego czasu pojawiały się informacje o planowanych zmianach w zakresie podatku u źródła jakie mają obowiązy...

Dla kogo ulga

Z początkiem 2019 roku ustawodawca wprowadza nową ulgę w podatku CIT zwaną Innovation Box lub IP Box. Ulga jest dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym działalność innowacyjną, którzy wytworzą jedno z tzw. kwalifikowanych praw własności i...

08.11.2015

 

 

 

Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze II FSK 2232/13 uznał, że sprawowanie bez wynagrodzenia funkcji członka rady nadzorczej powoduje konieczność wykazania przez spółkę przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. W rozpozna...

 

 

 

W ostatnich dniach Minister Finansów przekazał Radzie Ministrów najnowszy projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym (numer z wykazu: UC167). O części planowanych zmian pisałam już we wpisie "Klauzula zapobiegająca nadużyciom w podatku do...

 

 

W skierowanym ostatnio do Rady Ministrów projekcie zmian Ordynacji podatkowej Ministra Finansów zabrakło słynnej klauzuli antyabuzywnej, czyli zapowiadanej od lat klauzuli mającej służyć przeciwdziałaniu nadużyciom podatników. Zabrakło, gdyż zdanie...

Please reload

Szukaj po tagach