• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

NOWE DRUKI PIT-11 za 2019 rok

20.12.2019

Zmiany w VAT - nowa matryca stawek

22.11.2019

Zero problemów z zerowym PITem?

13.09.2019

1/3
Please reload

Kiedy wszyscy już w świątecznej atmosferze przygotowują się do zbliżających Świąt, służby księgowe rozpoczynają najbardziej intensywny czas pracy.

K-raj podatkowy pamięta o wszystkich z działów księgowych i finansowych – wobec tego informujemy, że no...

Nie opadły jeszcze emocje po wejściu w życie z dniem 1 listopada kolejnych zmian w podatku od towarów i usług w postaci wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, a podatnicy są zmuszeni do przygotowywania się do odnalezienia się w...

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do uko...

Jak wskazywaliśmy wcześniej w artykułach publikowanych na naszym blogu, z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszły nowe zasady mechanizmu poboru przez płatników podatku u źródła - zmiany w tym zakresie odnosiły się zarówno do ustawy PIT, jak i CIT....

Przyszły już wakacje, czas lenistwa, urlopów i odpoczynku, jednak podatnicy podatku VAT nie mogą liczyć na chwilę wytchnienia. Od ponad miesiąca pojawiają się kolejne nowelizacje i projekty zmian w zakresie podatku od towarów i usług, począwszy od wp...

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 roku (Dz. U z 2018 roku, poz. 2545) nowe zasady poboru podatku u źródła (mimo że weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku) efektywnie miały być stosowane od 1 lipca 2019 roku. Półr...

W spółkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 30 czerwca należy dokonać zatwierdzenia sprawozdań finansowych. W spółkach kapitałowych czy spółce komandytowo-akcyjnej...

Split payment czyli podzielony sposób płatności ma obowiązywać od III kwartału 2019 roku. Obligatoryjna forma podzielonej płatności będzie stosowana co do zasady w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które obecnie są objęte mechanizmem...

Ponad rok temu Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument zatytułowany „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców w transakcjach krajowych”, który zawiera wskazówki dla organów podatkowych jakie okoliczności powinny b...

Stan faktyczny

Vega International z siedzibą w Austrii, prowadzi działalność w zakresie transportu samochodów użytkowych znanych producentów z fabryki bezpośrednio do klientów. Usługa ta jest świadczona za pośrednictwem kilku spółek zależnych Vega Int...

Please reload

Szukaj po tagach