Co z biegiem terminów na raportowanie sc...

03.07.2020

Ponowne raportowanie schematów transgran...

30.06.2020

Tarcza 2.0. - kontrola celno-skarbowa

30.04.2020

1/3
Please reload

Sytuacja związana z biegiem terminów na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych w ostatnich dniach zmienia się dynamicznie. Jest to o tyle istotne, że dotyczy nie tylko raportowania obecnie występujących schematów podatkowych transgranicz...

W obliczu obecnie panującego stanu epidemii, licznych zmian w prawie czy też konieczności sprostania kolejnym obowiązkom nakładanym na przedsiębiorców (m.in. zbliżającego się terminu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o któr...

Jakie zmiany wprowadziła Tarcza 2.0. w aspekcie kontroli celno-skarbowej? Czy organy mogą wszcząć kontrolę? Czy terminy dotyczące kontroli podjętych przed wprowadzeniem stanu epidemicznego zostały zawieszone?

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanie...

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem do wybranych kwestii podatkowych wprowadzonych przez tzw. Tarczę Antykryzysową 2.0.

Aby pobrać materiał kliknij WIĘCEJ

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter...

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa zmienia się z dnia na dzień.

Wczoraj został opublikowany projekt rozporządzenia, przedłużający termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz zapłatę podatku tylko dla wybranych podatników (więcej).

Dziś rano na Twi...

W dniu 24 marca 2020 r. pojawił się na rządowych stornach legislacyjnych projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku prz...

Kiedy wszyscy już w świątecznej atmosferze przygotowują się do zbliżających Świąt, służby księgowe rozpoczynają najbardziej intensywny czas pracy.

K-raj podatkowy pamięta o wszystkich z działów księgowych i finansowych – wobec tego informujemy, że no...

Nie opadły jeszcze emocje po wejściu w życie z dniem 1 listopada kolejnych zmian w podatku od towarów i usług w postaci wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, a podatnicy są zmuszeni do przygotowywania się do odnalezienia się w...

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do uko...

Jak wskazywaliśmy wcześniej w artykułach publikowanych na naszym blogu, z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszły nowe zasady mechanizmu poboru przez płatników podatku u źródła - zmiany w tym zakresie odnosiły się zarówno do ustawy PIT, jak i CIT....

Please reload

Szukaj po tagach